Kdo je osobou se zdravotním postižením (OZP)?

Dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je definována OZP jako osoba se zdravotním postižením, které je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, kterým byla orgánem sociálního zabezpečení přiznána:

  • Invalidita 3. stupně
  • Invalidita 1. a 2. stupně
  • Zdravotní znevýhodnění (OZZ)