Je dobře, když dají lidé na schopnosti

V době kdy jsem dostal ČID jsem současně končil s podnikáním a přemýšlel, co budu dělat dál.

Vzhledem ke zdravotním problémům nepřipadala manuální práce v úvahu, a i když jsem měl znalosti a praxi v programování HTML, CSS, PHP a MySQL databázích nemohl jsem v tomto oboru nalézt uplatnění, protože firmy lpěly na maturitě, kterou bohužel nemám.

Když jsem na jednom internetovém portále narazil na nabídku práce od firmy Tapiko na tvorbu WWW stránek a ještě ke všemu formou Home Office (která mi vyhovovala z rodinných důvodů) neváhal jsem ani vteřinu a zkusil štěstí. Vedení firmy naštěstí při nástupu nehledí na dosaženém vzdělání ale na schopnostech jedince a tak jsem byl po praktické zkoušce a telefonickém pohovoru přijat.

U této firmy pracuji již více jak dva roky a není nic lepšího, než když člověka živí jeho koníček. Firma mi dává dostatek prostoru k seberealizaci a nejsem limitován zbytečnostmi, jak se v dnešní době často ve firmách stává.

Na rozdíl od firem podnikajících v IT oblasti, které zaměstnávají pouze jedince vystudované v oboru si tato firma vzdělává své zaměstnance sama formou různých odborných školení, které nám potom při práci pomáhají snadněji zvládat leckdy vysoké nároky našich klientů.

Přeji i ostatním zdravotně znevýhodněním lidem aby našli práci, která je baví, a dostali šanci najít uplatnění ve společnosti.

René