Jak se připravit na pohovor

V první řadě je dobré se připravit na to, že Vám personalista bude volat a ověří si, že máte o danou pozici stále zájem a jaké o ní máte představy. Je dobré si z těchto důvodů vždy o pozici něco zjistit nebo se zamyslet nad tím, co by mohlo být její náplní. V případě, že Vám personalista zavolá budete připraveni.

Rada pro Vás: Podívejte se na oficiální stránky a podívejte se na činnost firmy. Projevený zájem zaměstnavatel ocení!

Připravte si také odpovědi na některé otázky typu:

  • Proč bychom měli vybrat právě Vás.
  • Váš největší profesní úspěch X neúspěch.
  • Proč chcete dělat právě takovouto práci.
  • Jaký/á jste v kolektivu.

Přijďte na pohovor slušně a čistě oblečení, upravení. Není vždy nutné mít oblek či kostýmek, ale slušným oblečením nikdy nic nezkazíte.

Přijďte na pohovor včas. Nechte si rezervu pro případ nějakých neočekávaných situací. Pokud se z nějakého důvodu opozdíte, dejte to vědět personalistovi, že přijdete později. Jsme jen lidé a občas se opozdíme všichni.

Řeč těla u pohovoru

Neverbální komunikace tvoří více než polovinu dojmu z vaší řeči. Propojit mluvenou komunikaci s řečí těla je tak velmi přínosné. Pomůže vám vytvořit lepší dojem z vaší osoby a usnadnit vám tak cestu k vytýčenému cíli.

Neverbální komunikace zahrnuje:

Řeč očí

Pokud s někým komunikuje, tak byste se mu měli dívat do očí. Pohledy do očí vypovídají o vaší sebedůvěře. Ale je třeba počítat s tím, že pohled do očí by měl být přiměřený nastalé situaci. Platí, že ten kdo mluví, udržuje oční kontakt méně, než ten kdo naslouchá. K nejčastějším chybám patří uhýbání pohledu a naopak pohledy na hodinky či ke dveřím.

Výraz obličeje

Mimika obličeje je velmi důležitým faktorem neverbálního projevu. Nejen, že prozradí, co si v daném okamžiku opravdu myslíte, ale dokáže pokazit celý pohovor. Správně cílený úsměv dokáže uvolnit atmosféru, a to na obou stranách. Výrazu obličeje je důležité věnovat zvýšenou pozornost. Zbavit se především projevů jako je svraštělé čelo či přimhouřené oči apod.. Zásadní je vyzařovat pozitivní energii, a to i přesto, že zrovna nemáte to nejšťastnější období.  

Pohyby rukou a těla

Řeč rukou je viditelných signálem vašich myšlenek. Situaci přiměřené pohyby rukou jsou velmi důležitým faktorem a dokážou správným způsobem umocnit vaši řeč. Nevhodná gestikulace zahrnující mnutí rukou apod. působí negativně. Naopak otevřené dlaně pomáhají vytvářet přátelské prostředí. Důležitou součástí řeči těla je způsob jeho držení. Pro úspěšně vytvoření pozitivního dojmu je důležitý vzpřímený postoj se vztyčenou hlavou. Naopak negativně působí pohledy do země, které bývají většinou doprovázené svěšenými rameny a shrbenými zády.